Scholingsaanbod ‘Werken met baby’s’ – Nu ook online!

Scholingsaanbod ‘Werken met baby’s’ – Nu ook online!

Bij Leren met Wils-Kracht kunt u terecht voor 2 verschillende erkende scholingen gericht op het werken met baby’s. Beide trainingen worden uitsluitend in company aangeboden.

Een door Willeke zelf ontwikkelde training: ‘Werken met baby’s, een feestje!’ is sinds 21 maart 2019 opgenomen in de scholingslijst met erkende scholingen van het FCB. Zie de lijst met goedgekeurd scholingsaanbod van babyscholingen van het FCB.

Daarnaast mag Willeke namens het NJI sinds 22 januari 2019 de training ‘Werken met baby’s’ aanbieden. Op deze pagina leest u meer over deze 2 erkende scholingen.

Scholing ‘Werken met baby’s, een feestje’ van Leren met Wils-Kracht – Ook online mogelijk!

In de training ‘Werken met baby’s, een feestje’ heb ik mijn ervaring, inzichten en kennis verwerkt welke ik in de afgelopen jaren opgedaan heb in de kinderopvangbranche. In de training leer je bijvoorbeeld wat een baby nodig heeft in een groep, wat kun je daar als pedagogisch medewerker zelf in betekenen en welke dingen zijn fijn om te weten ten aanzien van baby’s. De training is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1: Dagdeel 1: De ontwikkeling van het babybrein en de fysieke ontwikkeling van een baby. Dagdeel 2: Ontwikkeling en mijlpalen in de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Bijeenkomst 2: Dagdeel 3: Ontwikkelingsgerichte activiteiten voor baby’s, kansen signaleren en benutten. Workshop gebaren met baby’s door een gebarendocente. Dagdeel 4: De taal van huilen; huilen beter begrijpen, je eigen houding tegenover huilen.

Bijeenkomst 3: Dagdeel 5: Pedagogische interactievaardigheden toepassen tijdens de verzorgingsmomenten van de baby. Tiltechnieken, basisbevestigend dragen. Dagdeel 6: De baby in interactie met z’n omgeving, interacties baby’s onderling, interactie baby en kind/kinderen onderling. Samen met ouders sta je sterk!


Opbouw uren scholing /scholings- en leervormen: De training bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur; waardoor er in totaal 18 contacturen zijn. De training is ook te volgen in 3 volledige dagen (2 dagdelen per dag). Voorwaarde is wel dat er tussen de volledige dagen voldoende tijd zit om met opgedane kennis en vaardigheden te oefenen in de praktijk. Tijdens deze 18 contacturen worden de bronnen, gekoppeld aan de leerdoelen zoals beschreven in bijlage 1, op een interactieve manier behandeld. Gemiddeld zal een deelnemer tussen de 5 en 10 uur bezig zijn met de huiswerk-opdrachten. Deze huiswerk-opdrachten worden tijdens de bijeenkomsten uitgelegd en mee naar huis gegeven. Tijdens een opvolgende bijeenkomst zullen deze huiswerk-opdrachten klassikaal/interactief nabesproken worden.

Kosten: €300 per deelnemer (dit is inclusief werkboek en theoretische naslag – uitgaande van minimaal 5 deelnemers per trainingsgroep. Wilt u een kleinere groep dan 5 laten deelnemen aan deze training > mail dan gerust voor de mogelijkheden voor een training op maat).

De scholing ‘Werken met baby’s, een feestje!’ van Leren met Wils-Kracht is sinds december 2020 ook online te volgen op losse inschrijving. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5) wordt er online-trainingsgroep gestart. De data zullen in overleg met elkaar gepland worden. De kosten voor een online training zijn €250 per deelnemer. Voor meer informatie en/of aanmelden mail: info@lerenmetwils-kracht.nl 

Wilt u meer weten over de cursus ‘Werken met baby’s, een feestje!’? Neem gerust contact met me op.

Scholing: ‘Werken met baby’s’ van het Nederlands Jeugd Instituut

Deze training is voor pedagogisch medewerkers en IKK-proof.

De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten van 2,5 á 3 uur. De opbouw van de bijeenkomsten is als volgt:

  1. visie op baby’s en babyopvang
  2. het bieden van emotionele ondersteuning
  3. respect voor autonomie
  4. structuur en continuïteit
  5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
  7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Kosten: €450 per deelnemer (dit is inclusief werkboek en theoretische naslag – uitgaande van minimaal 8 deelnemers per trainingsgroep).

Wilt u meer weten over de cursus ‘Werken met baby’s’? Neem gerust contact met me op. Op de website van het NJI kunt u ook meer informatie vinden over de inhoud van deze cursus.

Achtergond informatie:
Sinds 1 januari 2018 zijn kinderopvangorganisaties verplicht om te investeren in een specifieke babyscholing voor vakkrachten die werken met baby’s. Per 1 januari 2025 is het verplicht dat alle werkzame medewerkers die werken met baby’s hiervoor een erkend diploma of certificaat hebben. In eerste instantie zou deze scholingsverplichting ingaan per 01-01-2023, vanwege COVID-19 is deze eis uitgesteld tot 01-01-2025.